ResourceTrack

Mind2Biz® tarafından insan kaynağına ve uzman profesyonellere dayalı çalışma yapan firma ve ekipler için geliştirilen uygulama ResourceTrack, proje, dava gibi işler, müşteriler, müvekkiler ve çalışanlar bazında çalışma saatlerinin kullanımını, masraf ve avans dağılımlarını izleyerek raporlama gereksinimi olan kurumlar için tasarlanmıştır.

Özellikler


Zaman Takibi

time

Projelerde/davalarda görev alan çalışanlar gün ve iş bazında çalışma sürelerini tanımlarlar ve gerekirse özel açiklamalar ekleyebilirler.

Masraf Takibi

Projelerde/davalarda görev alan çalışanlar gün ve iş bazında yaptıkları masrafları tanımlarlar ve gerekirse özel açıklamalar girebilirler.

Avans Takibi

Avanslar farklı para birimlerinden tanımlanabilir. Çalışanlar da kendi avans durumlarını kendi ekranlarından güncel olarak izleyebilirler.

Müşteri Ödemeleri Takibi

client payments

Müşteri ödemeleri sisteme kaydedilerek müşteri borç/alacak durumu izlenir. Yapılan ödemelerle, istenirse fatura kapatma yapılabilir veya müşteri hesabı açık hesap şeklinde işletilebilir.

Onay İşlemleri

Projelerde/davalarda çalışma süreleri ve masraflar yetkili kullanıcılar tarafından müşterilere raporlanmak üzere kontrol ve onaya tabii tutulur.

Proforma Fatura Oluşturma

statement

Müşteriler/müvekkiller için istenen zamanda ve istenen tarih aralığı için statement/proforma fatura veya fatura bileşenlerini gösteren breakdown oluşturulabilmektedir.Ekran Görüntüleri


  • windows 7
  • takvim görünümü
  • zaman kaydi
  • kayit girisi
  • avans girisi
  • fatura olusturma
  • fatura ödeme
  • kayit onayi
  • masraf bildirimi
  • özet görünüm